ឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយនឹងមតិយោបល់របស់ចៅក្រមកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសាក្សីចំនួន បីនាក់ ដែល នួន ជា បានស្នើសុំឲ្យមកផ្តល់សក្ខីកម្មឯកសារភ័ស្តុតាងនានាពីសម័យខ្មែរក្រហមពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិភាគបូព៌ា

Posted 24 កក្កដា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 កក្កដា 2017
Download file
Text DocumentE459.1_KH.pdf
1.45 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E459.1

កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង