ចក្រភព​អង់គ្លេស​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​ចំនួន ១.០០០.០០០ ផោន ដល់ អ.វ.ត.ក

Posted 11 មេសា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 មករា 2017
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR 11 Apr 2011 (Kh).pdf
123.88 គីឡូ​បៃ​