ពិធីចែក​​​​​​សៀវភៅ​សាលដីកា​ស្ថាពរ​​​​​​​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០១