សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​ប្រធាន​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​ស្តីទី​នៃ អ.វ.ត.ក ទាក់ទងនឹង​បញ្ហា​កង្វះ​សាច់ប្រាក់​សម្រាប់​បើក​ប្រាក់ខែ​នៅខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និង​ស្ថានភាព​ថវិកា​ឆ្នាំ២០១៣

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល ស្តីទីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានជួបប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកជាតិទាំងអស់នៃ អ.វ.ត.ក ដើម្បីពន្យល់ពីការវិវត្តន៍នៃសាលាក្តី និងជាពិសេសអំពីបញ្ហាប្រឈមកង្វះសាច់ប្រាក់សម្រាប់បើកប្រាក់ខែចាប់តាំងពីអ្នកបើកបរ រហូតដល់ព្រះរាជអាជ្ញា ចៅក្រម គិតចាប់ពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ នេះតទៅ។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី បានកោតសរសើរលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់ ដែលបានបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការទទួលខុសត្រូវ នៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តី ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ដែលរហូតមកទល់ពេលនេះដំណើរការបានចំនួន ១៤២ ថ្ងៃ ដោយបានស្តាប់ការផ្តល់សក្ខីកម្មលើសាក្សី អ្នកជំនាញ និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រមាណ ៥០ រូប។ ទន្ទឹមគ្នានេះ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី បានជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពថវិការបស់សាលាក្តី និងបញ្ហាប្រឈមដែលជាកង្វល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ គឺការខ្វះសាច់ប្រាក់សម្រាប់បើកប្រាក់ខែជូនបុគ្គលិកជាតិទាំងអស់។

ឯកឧត្តមបានជម្រាបអង្គប្រជុំថា៖

ទី១-ភាគីជាតិមានថវិកាសម្រាប់ដំណើរការដល់ចុងឆ្នាំ២០១២នេះ ប៉ុន្តែអាចនឹងជួបប្រទះនូវកង្វះសាច់ប្រាក់ ដើម្បីបើកប្រាក់ខែសម្រាប់ខែធ្នូនេះតែម្តង គឺមានការយឺតយ៉ាវប្រហែលពីពីរទៅបីសបា្តហ៍។ ផ្នែក ថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងធ្វើការងារជាមួយម្ចាស់ជំនួយ និងអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកា ដើម្បីទទួលបានថវិកាដែលនៅ សល់ប្រមាណ ៣ សែនដុល្លារអាមេរិក ដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងគាំទ្រដោយសហភាពអឺរ៉ុប យកមកទូទាត់ ប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ នេះ។

ទី២- ចំពោះគម្រោងថវិកាឆ្នាំ២០១៣ ភាគីជាតិត្រូវការថវិកាចំនួន ៩,៥ លានដុល្លារអាមេរិក។ ខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗ រហូតមកទល់ពេលនេះ មិនទាន់មានការសន្យាជាក់លាក់ណាមួយពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដល់ ភាគីជាតិនៃ អ.វ.ត.ក នៅឡើយទេ លើកលែងតែការសន្យាដែលមានរួចហើយចំនួន ២,៥លានដុល្លារអាមេរិក ដែលក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន ១,៨លានដុល្លារអាមេរិក និងរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់ចំនួន ៧ សែនដុល្លារអាមេរិក។

ជាមួយគ្នានោះដែរ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ក៏បានរំលឹកឡើងអំពីប្រភពថវិកាដែលផ្តល់ឲ្យ អ.វ.ត.ក គឺបានមកពីប្រភពពីរសំខាន់ៈ គឺថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងថវិកាស្ម័គ្រចិត្តពីប្រទេសជាមិត្តរបស់ អ.វ.ត.ក។ ចំពោះថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គឺបានផ្តល់ឲ្យដោយទាន់ពេលវេលា និងមាន ការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ សម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការសេវាមូលដ្ឋានទូទៅរបស់សាលាក្តីរួមមានៈ ថ្លៃ ទឹក-ភ្លើង ការជួសជុលនិងថែទាំអាគារ សេវាដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកជាតិ-អន្តរជាតិទាំងអស់ សេវាថែទាំសុខភាព របស់ជនជាប់ចោទ និងការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់តុលាការ។ រីឯប្រាក់ខែ សម្រាប់បុគ្គលិកជាតិទាំងអស់ គឺចំណុះទាំងស្រុងទៅលើថវិកាស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ ដោយប្រទេសជាមិត្តរបស់ អ.វ.ត.ក។ ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយគន្លឹះដែល គាំទ្រភាគីជាតិរួមមានៈ ជប៉ុន សហភាពអឺរ៉ុប អូស្ត្រាលី អាឡឺម៉ង់ និងចក្រភពអង់គ្លេស។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី បានគូសបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៣ ខាងមុខ បុគ្គលិកទាំងអស់នឹងប្រឈមមុខនឹងការមិនទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ តទៅ រហូតដល់មានការផ្តល់វិភាគទានថ្មីនាពេលខាងមុខ។ ជាថ្មីម្តងទៀត ការបំពេញការងារដោយគ្មានប្រាក់ខែ គឺពិតជាមានផលប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្ត និងស្មារតីរបស់បុគ្គលិកជាតិទាំងអស់។ ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ ឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាប្រទេសផ្តល់ជំនួយសំខាន់ៗ
របស់ អ.វ.ត.ក នឹងអនុម័តគម្រោងថវិកាកែសម្រួលឆ្នាំ២០១៣ ឲ្យបានឆាប់ និង ផ្តល់ថវិកាសង្គ្រោះបន្ទាន់ (Bridging funds) ដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពការងារតុលាការ និងចៀសវាងការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការសវនាការជំនុំជម្រះក្តីដែលកំពុងអនុវត្តទៅដោយសកម្ម និងដោយរលូនល្អ៕

សេចក្តីជូនដំណឺងក្នុងទម្រង់ PDF