លោក ឡូរ៉ង់ កាសប៉ឺ-អានសឺម៉េត

Photo

ចៅក្រម ឡូរ៉ង់ កាសប៉ឺ-អានសឺម៉េត ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជាសហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​បម្រុង​នៅថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០។ លោកបាន​លាលែង​ពីតំណែង​របស់លោក ពីថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២។ លោកជា​អតីត​សមាជិក​ម្នាក់​ក្នុងក្រុម​​អ្នកជំនាញការ​ស្វ៊ីស​សសម្រាប់​សន្តិភាព​ប្រជាជន​ស៊ីវិល (PEP) ដែលនៅ​ទីនោះ លោក​ផ្តល់ប្រឹក្សា​ដល់​ការិយាល័យ​រាជអាជ្ញា​នៃតុលាការ​ពិសេស​សម្រាប់​ប្រទេស​សៀវ៉ាឡេអូន (SCSL)។ លោកបាន​បម្រើការ​ជាប្រធាន​ការិយាល័យ​ប្រចាំនៅ​ទីក្រុងប៉ារីស សម្រាប់​គណៈកម្មការ​ស៊ើបអង្កេត​ទៅលើ​កម្មវិធី​ស្បៀងអាហារ​របស់​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ។ ចៅក្រម កាសប៉ឺ-អានសឺម៉េត មាន​បទពិសោធន៍​ជាង ១៨ឆ្នាំ ក្នុង​តួនាទី​ជា​រដ្ឋអាជ្ញា ជាចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត និងជា​ចៅក្រម នៅទីក្រុង​ហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វ៊ីស ដោយផ្តោត​ជាពិសេស​ទៅលើ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​អំពើ​ពុករលួយ​ដែលមាន​លក្ខណៈ​ស្មុគ្រស្មាញ។ លោកក៏មាន​បទពិសោធន៍​ខាងផ្នែក​ធនាគារ​ជាច្រើនឆ្នាំ​ផងដែរ ចាប់តាំងពី​លោកបាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រច្បាប់​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ហ្សឺណែវ​ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៨។