ឆូវ វិន

លោក ឆូវ វិន ត្រូវបានកោះហៅធ្វើជាសាក្សីសួរនាំអំពីឥរិយាបថរបស់ជនជាប់ចោទ។

លោក ឆូវ វិន បានស្គាល់ជនជាប់ចោទ ថាឈ្មោះ ហេង ប៊ិន តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥ ដល់ឆ្នាំ ១៩៩៧ នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យផ្គាំ ក្នុងស្រុកស្វាយចេក។ បន្ទាប់ពីមានចោរកម្មនៅក្នុងផ្ទះជនជាប់ចោទហើយប្រពន្ធរបស់លោកត្រូវបានគេសម្លាប់ ឆូវ វិន បានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោទទៅស្នាក់នៅមន្ទីរអប់រំ។ នៅពេលនោះជនជាប់ចោទធ្វើការជាជំនួយការរបស់លោក។

អំពីឥរិយាបថរបស់ជនជាប់ចោទ លោក ឆូវ វិន បានពណ៌នាថាជនជាប់ចោទជាមនុស្សរួសរាយរាក់ទាក់ សុភាពរាបសារ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងជាគ្រួដែលយកចិត្ដទុកដាក់បង្រៀន។ ដោយសារតែលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាគ្រួដែលល្អ និងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀន ជនជាប់ចោទត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថា ជា "គ្រូតា"។ លោកទទួលបានការកោតសរសើរពីគ្រូ និងសិស្សផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។

ឆូវ វិន បានជម្រាបទៅអង្គជំនុំជម្រះថា លោកបានស្គាល់ជនជាប់ចោទគឺនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។ លោកបានរម្លឹកថា លោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថា ជនជាប់ចោទមានតួនាទីខ្ពស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ដែលលោកស្គាល់កាលពីមុនថា ជនជាប់ចោទជាមនុស្សចាស់ទុំដែលគួរឲ្យគោរពបំផុត។ ជនជាប់ចោទបានលាក់បាំងប្រវត្តិអតីតកាលរបស់គេ ហើយថែមទាំងបានអះអាងបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំរបស់លោកថា លោកបានធ្វើការជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៀតផង។

Transcript from testimony

Video recordings