ឡុង វ៉ុន

សាក្សីត្រូវបានហៅដោយឈ្មោះក្លែងក្លាយ (2-TCW-971) ក្នុងអំឡុងពេលសវនាការ ខណៈដែលគាត់ត្រូវបានសម្ភាសន៍ក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេត ហើយត្រូវបានស្នើសុំឱ្យមានវិធានការការពារដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ។

2-TCW-971 ផ្តល់សក្ខីកម្មលើការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដែលមានជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយព្យ ទាក់ទងនឹងអង្គហេតុជំនុំជម្រះនៃការបោសសំអាតផ្ទៃក្នុង។ សាក្សីនេះគឺជាសាក្សីអនាមិកដែលត្រូវបានសម្ភាសដោយ Robert LEMKIN (2-TCW-877) និង ថេត សម្បត្តិ (2-TCW-855) សម្រាប់ខ្សែភាពយន្តរបស់ពួកគេ "សត្រូវរបស់ប្រជាជន" ។ យោងតាមលោក Robert LEMKIN សាក្សីគឺជាមេបញ្ជាការយោធាម្នាក់ក្នុងដណ្តើមកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ហើយក្រោយមកទទួលបន្ទុកជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងផ្លូវការនៅភូមិភាគពាយ័ព្យ ក្រោមការណែនាំផ្ទាល់ពី ប៉ុល ពត។

ផ្នែកការពារក្តីស្នើសុំ 2-TCW-971 ត្រូវបានគេចាត់អោយធ្វើការនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យ ហើយគាត់អាចរៀបរាប់ពីជីវភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជននៅទីនោះ។ វាបង្ហាញថាគាត់អាចផ្តល់ការយល់ដឹងពិសេសទាក់ទងនឹងផលវិបាកនៃគោលនយោបាយ និងខ្សែបក្ស។

Transcript from testimony

Video recordings