ញឹក លី

សាក្សី 2-TCW-920 នៅជាមួយចលនាឥស្សរៈក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៥០ ហើយបានចូលរួមជាមួយខ្មែរក្រហមប្រហែលឆ្នាំ ១៩៦៦ ។ គាត់ត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យធ្វើការឱ្យ រស់ ញឹម និង នួន ជា ជាអ្នកនាំសាររវាងទីក្រុងភ្នំពេញ និងបាត់ដំបង។ លោក រស់ ញឹម តែងតាំង​លោក​ឲ្យ​ថ្លែង​សារ​ជូន​លោក នួន ជា។ លោក​បញ្ជាក់​ថា មេដឹកនាំ​ទាំង​ពីរ​ក៏​ជឿជាក់​លើ​លោក​ដែរ​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។ គាត់បានក្លាយជាសមាជិកបក្ស។

នៅ​ពេល​សួរ​ពី​តាហឿន គាត់​បាន​និយាយ​ថា គាត់​ត្រូវ​បាន​លោក រស់ ញឹម ដក​ចេញ​នៅ​ពេល​ក្រោយមក។ រស់ ញឹម មិនទុកចិត្តតាហឿន។ គាត់​មិន​ដឹង​ថា តា ហឿន ត្រូវ​គេ​បញ្ជូន​ទៅ​ណា​ទេ។ លោក​ថា តា ឆាំ បាន​បាត់​ខ្លួន​ដែរ ហើយ​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៧៥ តា ងុន បាន​ស្លាប់​ពេល​ឡើង​កាន់​តំណែង​ជា​មេបញ្ជាការ​កងពល។ 

នៅ​ពេល​សួរ​អំពី​ការ​ចាប់​ខ្លួន​របស់​លោក រស់ ញឹម ដោយ​ផ្នែក​និរតី គាត់​បាន​និយាយ​ថា វា​គឺ​ដោយសារ​តែ​លោក រស់ ញឹម បាន​ចូល​ដៃ​ជាមួយ​យួន។

Transcript from testimony

Video recordings