ប៊ិត បឿន

សាក្សី​កើត​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៥០ នៅ​ខេត្ត​កណ្តាល ហើយ​បាន​ចូល​រួម​បដិវត្តន៍​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៧១។

នាងត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យធ្វើការងារផ្សេងៗមុនឆ្នាំ ១៩៧៥ ដូចជាជួយប្រជាជនធ្វើស្រែ និងជីកឬសឈើដើម្បីផលិតថ្នាំ។ អង្គភាព​របស់​លោកស្រី​បាន​មក​ដល់​រាជធានី​ភ្នំពេញ បន្ទាប់​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្រូវ​បាន​ជម្លៀស​ចេញ។ នាង​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​កីឡដ្ឋាន​ដែល​នាងត្រូវ​ដេរ​សម្លៀក​បំពាក់។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៧ នាងត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទទួលបន្ទុកការទិញ។ ប្តី​របស់​នាង​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​ព្រោះ​គាត់​ជា​អ្នក​បើក​រថយន្ត​ឲតាហុង; នាងមិនដែលឃើញគាត់ទៀតទេ។ នាងបានចូលរួមវគ្គសិក្សាដែល ប៉ុល ពត នួន ជា និងខៀវ សំផន និយាយ។ ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​វាយ​ខ្មាំង​សត្រូវ ទោះ​បី​សត្រូវ​ជា​ឪពុក​ម្តាយ​ក៏​ដោយ។ នាង​មាន​ផ្ទៃពោះ ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​ពី​ប្តី​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន នាង​ត្រូវ​បង្ខំ​ឱ្យ​រំលូតកូន​ចោល ។ 

នាង​ត្រូវ​បាន​គេ​បញ្ជូន​ទៅ​អាកាសយានដ្ឋាន​កំពង់ឆ្នាំង។ អ្នក​រាល់​គ្នា​នៅ​ទី​នោះ​ស្គម​ណាស់ ហើយ​គ្មាន​កូន។ នាង​បាន​និយាយ​ថា ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​គេ​អោយហូបចុក​យ៉ាង​លំបាក។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 3 - 28 November 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 2 - 28 November 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 28 November 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate: