អ៊ូ ដាវ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី គឺជាព្រះសង្ឃមួយអង្គនៅខេត្តកំពត ដែលត្រូវបានក្រុមជីវពលបដិវត្តន៍អង្គការចាប់ផ្សឹកដោយបង្ខំនៅឆ្នាំ ១៩៧១ នៅពេលគាត់មានអាយុ ១៥ ឆ្នាំ។

គាត់គឺជាផ្នែកនៃកងពលដែលដណ្តើមកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញ។ គាត់​បាន​រៀបរាប់​ពី​ស្ត្រី​ដែល​ស្វាគមន៍​ពួកគេ​ដោយ​ផ្កា​ពេល​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទីក្រុង ប៉ុន្តែ​បាន​និយាយ​ថា​ទាហាន​ខ្លះ​បាន​វាយ​ស្ត្រី​ទាំង​នោះ​ហើយ​បាន​បោះ​ផ្កា​ចោល។ គាត់​និង​ទាហាន​ផ្សេង​ទៀត​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រាប់​ថា ទាហាន លន់ នល់ នឹង​ត្រូវ​គេ​សម្លាប់។ គាត់​មាន​មិត្តភ័ក្តិ និង​បងប្អូន​ជា​ទាហាន លន់ នល់។ គាត់​បាន​រក​ឃើញ​ពួកគេ ហើយ​ប្រាប់​ពួកគេ​ឲ្យ​ដោះ​ឯកសណ្ឋាន​ចេញ ហើយ​កុហក​ប្រសិនបើ​គេ​សួរ​ថា​ពួកគេ​ជា​នរណា។

គាត់នៅក្នុងកងទ័ពជើងទឹក ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងដាក់ឱ្យធ្វើការធ្ងន់ ដោយសារតែពួកគេគិតថាគាត់ជាចារកម្មរបស់សត្រូវ។ គាត់ចាំថាបានឃើញ នួន ជា និង តាម៉ុក រួមគ្នាពេលថតវីដេអូអំពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងចិន និងជប៉ុន។ 

Transcript from testimony

Video recordings

Session 4 - 10 November 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 3 - 10 November 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate: