សាល​ស​វ​នា​ការ​នឹង​បើក​ទ្វារ​សា​ជា​ថ្មី​ស្វា​គម​ន៍​​សាធា​រ​ណ​ជ​ន​​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ​ទី​៣​១​ ​ខែ​តុ​លា​ ​ឆ្នាំ ​២០​១​៦​

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សូមជូនដំណឹងដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងសាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា សាលសវនាការសាធារណៈនៃ អ.វ.ត.ក នឹងបើកទ្វារឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦។ ការចូលទៅកាន់សាលសវនាការនឹងធ្វើឡើងតាមច្រកចូលធម្មតាសម្រាប់សាធារណជន។

         ដោយបានបិទទ្វារច្រកចូលសម្រាប់សាធារណជនចំនួនបីសប្តាហ៍ដោយសារតែទឹកជំនន់បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅដើមខែតុលាមក នៅពេលនេះ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា អាចបន្តទទួលស្វាគមន៍សាធារណជនដើម្បីចូលរួមស្តាប់សវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ជាធម្មតាឡើងវិញ។

សាធារណជនក៏ត្រូវដឹងផងដែរថា កន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តនៅតុលាការ នៅមានកម្រិតនៅឡើយ។


Most read