ចក្រភពអង់គ្លេស​សន្យា​ផ្តល់ជំនួយ​ថវិកា​បន្ថែម​ចំនួន ១,៤ លានផោន ដល់ អ.វ.ត.ក

រដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេស​បាន​សន្យា​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​បន្ថែម​ចំនួន ១,៤ លានផោន (ប្រមាណ ២,២ លាន ដុល្លារ​អាមេរិក) ដល់ភាគី​អន្តរជាតិ​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការបរទេស​នៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស លោក វីល្លៀម ហេក (William Hague) បាន​ប្រកាស​អំពី​ការសន្យា​ថ្មីនេះ នៅក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​របស់​ក្រសួង​ការបរទេស ដែល​ចេញ​ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣។ ផ្នែកនៃ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ដែល​និយាយ​អំពី អ.វ.ត.ក បាន​សរសេរ​ថា៖ “ចក្រភព​អង់គ្លេស​ប្តេជ្ញាចិត្ត​បន្ត​ការគាំទ្រ​ដល់​ដំណើរការ​របស់​តុលាការ ហើយ​ជំនួយថ្មី​ដែល​ផ្តល់​ជូន​តាម​ការ​គ្រោងទុក​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ស្ថិរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅក្នុង​កាលៈទេសៈ​ដ៏​លំបាក​នេះ”។ លោក ហេក បាន​ថ្លែង​ថា “ចក្រភពអង់គ្លេស​នឹង​បន្ត​អំពាវនាវ​ដល់​បណ្តាប្រទេស​ជាដៃគូ​អន្តរជាតិ រួមទាំង​រដ្ឋនានា​ក្នុង​តំបន់ ឲ្យ​ចូលរួម​ផ្តល់​ជំនួយ​ដល់​តុលាការ”។

ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី និងលោក ឃ្នុត រ៉ូសិនហក អនុប្រធាន​​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល បាន​ឆ្លើយតប​ថា៖ “ក្នុងនាម អ.វ.ត.ក យើងខ្ញុំ​សូមសម្តែង​អំណរគុណ​ចំពោះ​ការសន្យា​ថ្មីនេះ ដែល​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ទឹកចិត្ត​សប្បុរស​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អង់គ្លេស”។

ចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្តល់ជំនួយថវិកាដល់ អ.វ.ត.ក សរុបចំនួន ៧,៩ លាន ដុល្លារ​អាមេរិក (ក្នុងនោះ ៦,៤ លានដុល្លារ សម្រាប់​ភាគី​អន្តរជាតិ និង ១,៥លានដុល្លារ សម្រាប់​ភាគី​ជាតិ) ចាប់តាំងពី​ពេល​ចាប់​បដិសន្ធិ​នៃ​តុលាការ​នេះ។ បូករួមទាំង​ការ​សន្យា​ថ្មីនេះ ជំនួយ​សរុប​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ឡើង​ដល់ ១០,១ លានដុល្លារ។

Most read