ប្រទេស​ជប៉ុន​ផ្តល់ថវិកា ​២,៥​លាន​​ដុល្លារ​​សហរដ្ឋអាមេរិក​​ជូន ​អ.វ.ត.ក​

កាល​ពីថ្ងៃទី ​១៧ ​ខែ ​មករា ​ឆ្នាំ ​២០១៣​ ស្ថានទូតប្រទេសជប៉ុនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញ បានប្រកាសផ្តល់ថវិកាចំនួន ២,៥ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាវិភាគទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ទៅឲ្យភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ ប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយធំបំផុតរបស់តុលាការនេះ ដែលបានផ្តល់ថវិកាជាទឹកប្រាក់សរុប ៧៨,៧ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក (៦២,៦ លានដុល្លារសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិ និង ១៦,១ លានដុល្លារសម្រាប់ភាគីជាតិ) ចាប់តាំងពីតុលាការនេះ ចាប់ផ្តើមដំណើរការក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ មក។ ថវិកានេះមានចំនួនប្រហែល ៤៤% នៃថវិកាទាំងមូលរបស់ប្រទេសផ្តល់ជំនួយដល់អ.វ.ត.ក។ ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី និងអនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល លោក Knut Rosandhaug បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថា “តាងនាមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលបានផ្តល់ថវិកាចុងក្រោយនេះ។ ថវិកាទាំងនេះគឺជាសក្ខីកម្មឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការបន្តការគាំទ្ររបស់ប្រទេសជប៉ុន ចំពោះកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដ៏សំខាន់របស់ អ.វ.ត.ក ដែលកំពុងតែដំណើរការសវនាការជំនុំជម្រះមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហម”។

Most read