អ.វ.ត.ក. និង GIZ SAUP បើកកិច្ចប្រជុំណែនាំ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកអប់រំ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៃតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) និង កម្មវិធីភាពជាដៃគូសម្រាប់ការកសាងសន្តិភាពសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (SAUP) នៃអង្គការ GIZ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ បានបើកកិច្ចប្រជុំណែនាំ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកអប់រំ។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. រួមមានឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី លោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហ៊ក អនុប្រធានរដ្ឋបាល និង ឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ដ្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងគណៈប្រតិភូ GIZ SAUP ដែលដឹកនាំដោយលោក Manuel Erbenich អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំតំបន់ GIZ SAUP (បណ្តោះអាសន្ន)។ កិច្ចប្រជុំនេះ បានពិភាក្សាអំពីដំណើរការសហការនៃកម្មវិធីអប់រំរួមគ្នា លើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សារវាង អ.វ.ត.ក. និង SAUP GIZSAUP GIZSAUP GIZSAUP GIZSAUP GIZ

Most read