អ.វ.ត.ក. ស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់និស្សិតន័រវេសមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន

នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សវិទ្យាល័យ និងសាស្រ្តាចារ្យចំនួន១៤នាក់ មកពីស្ថាប័នអប់រំ Sund Folkehøgskole របស់ប្រទេសន័រវេស បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មាន ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ បានចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងការស្វាគមន៍ និងបានបរិយាយសង្ខេបអំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន។ បន្ទាប់មក សឹម សុរិយ៉ា ទីប្រឹក្សាច្បាប់នៃ អ.វ.ត.ក. បាននិយាយយ៉ាងខ្លីអំពីបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ អ.វ.ត.ក. ក៏ដូចជាការបង្កើតតុលាការ និងការចរចា។ បន្ទាប់មក លោក សាន រ៉ាដា មន្ត្រី​ច្បាប់​ អ.វ.ត.ក. បានចែករំលែក អំពី​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​នៃ​យុត្តិសាស្ត្រ​របស់ អ.វ.ត.ក. ទៅ​នឹង​ច្បាប់​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរជាតិ។ បន្ទាប់មកទៀត លោក ពេជ អង្គ សហសហមេធាវីជាតិនាំមុខ បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការចូលរួមរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងអំឡុងពេលសវនាការក្តី។ នៅចុងបញ្ចប់ លោក យ៉ា រសាត់ មន្ត្រីនៃផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ បានបរិយាយសង្ខេប អំពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់ អ.វ.ត.ក. អំឡុងពេលដំណាក់កាលសេសសល់។ ជាចុងបញ្ចប់ សិស្សានុសិស្សរបស់ប្រទេសន័រវេស បាននិយាយថា ពួកគេពេញចិត្តនឹងកិច្ចប្រជុំនេះ ហើយបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ អ.វ.ត.ក. សម្រាប់ការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដោយអត្ថន័យ ដែលពួកគេមានឱកាសទទួលបានការយល់ដឹង និងការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីដំណើរការតុលាការ និងការងាររបស់ អ.វ.ត.ក.។

Norway 01Norway 02Norway 03Norway 04Norway 05

Most read