សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលាឈប់ពីមុខតំណែងនៅពេលបញ្ចប់សំណុំរឿង ០០៤

ចៅក្រម Michael Bohlander បានដាក់​ពាក្យសុំ​លាឈប់​ពីមុខ​តំណែងជា​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ។ ការ​ស៊ើប​អង្កេត​នៅសេសសល់​ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០៤ ត្រូវបានបញ្ចប់​ត្រឹម​ថ្ងៃនេះ។

គាត់​បាន​បំពេញការងារ​ជាសហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​បម្រុង​អន្តរជាតិ​ពី​ថ្ងៃទី​១០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​​៣១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៥ នៅពេល​គាត់​ចូលកាន់ការងារ​បន្តពី​ចៅក្រម Mark B. Harmon ក្នុង​នាម​ជា​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ​ទី ៥ ចាប់​តាំង​ពី​ការបង្កើត​ អ.វ.ត.ក មក។

គាត់​ទទួល​ស្គាល់ថា នេះជា​កិត្តិយស​ និង​ជា​បុព្វសិទ្ធិ​មួយ​ដែល​បាន​បំពេញ​ការងារ​ជាសហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ និង​បាន​ធ្វើ​ការ​រួម​គ្នា​ជាមួយសហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​ជាតិ ឯ.ឧ យូ ប៊ុន​ឡេង និង​ក្រុម​ការងារ​របស់​គាត់។ ជា​ពិសេស គាត់សូមថ្លែង​អំណរគុណដល់​សមាជិក​ក្រុម​ការងារ​ទាំង​អស់​របស់​គាត់ រួម​មាន បុគ្គលិក មន្រ្តី​កិច្ចសន្យា និង​បុគ្គលិក​កម្មសិក្សា ចំពោះ​ការងារដ៏មាន​តម្លៃ ការគាំទ្រ និង​ភាព​ស្មោះត្រង់​របស់​ពួក​គេ ហួស​ពី​ភារកិច្ច​ដែលត្រូវ​បំពេញ ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មានឆ្នាំ​មក​នេះ ទោះបី​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថានភាព​លំបាក​លំបិន​យ៉ាង​ណាក្តី។

ចៅក្រម Bohlander នឹង​វិលត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​អង់គ្លេស​វិញ ដើម្បី​បំពេញ​ការងារ​ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​នីតិប្រៀប​​ធៀប និងនីតិព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​នីតិសាស្រ្ត Durham ដែល​គាត់​បាន​សុំ​ច្បាប់​សម្រាក​​​ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃទី​១១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៥ មក។ គាត់​ក៏​នឹងទទួល​យក​ការងារ​ជា​សមាជិក​នៃក្រុម​ចៅក្រមបម្រុង​នៅក្នុង​អង្គជំនុំ​ជម្រះ​ពិសេស​សម្រាប់ Kosovo នៅទីក្រុង​ឡាអេ ដែល​គាត់​បាន​ទទួលការ​តែងតាំង​ក្នុង​ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧។

Most read