សិស្សចៅក្រមចំនួន៧៥នាក់ មកពីរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ បំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សចៅក្រមចំនួន៧៥នាក់ មកពីរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ បំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នាថ្ងៃព្រហសប្បត្ដិ៍ ទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។ ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សានេះមានគោលបំណងស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រង ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា។

ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅ អ.វ.ត.ក សិស្សចៅក្រមទាំងអស់ទទួលបានការស្វាគមន៍ និងបទបង្ហាញពីឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ ប្រធានផ្នែកថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុ និងលោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហ៊ក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងជាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់ជំនួយការអង្គការសហប្រជាតិដល់តុលាការខ្មែរក្រហម។ ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនោះក៏មានបទបង្ហាញពី ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ និងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម លោក នេត្រ ភក្ដ្រា ពីមន្ដ្រីផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ និងពីប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះផងដែរ៕

ចុចទីនេះដើម្បីមើលរូបថត

Most read