ថ្នាក់ដឹកនាំ អ.វ.ត.ក. ពិភាក្សាអំពីការផលិតភាពយន្ដទាក់ទងនឹងសមិទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះក្ដី

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី រដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី និងជាប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី លោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានរដ្ឋបាល និងឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ដ្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃ​​អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ទទួលស្វាគមន៍ និងពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូមកពីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអប់រំកម្ពុជា (EBC) និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្ដអន្ដរជាតិ (CCC Next) មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ កិច្ចពិភាក្សាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការថ្មីរបស់ អ.វ.ត.ក. នេះ បានផ្ដោតទៅលើការសហការគ្នាក្នុងការផលិតភាពយន្ដទាក់ទងនឹងសមិទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះក្ដីរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា សម្រាប់អប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ ដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ។

រូបថតដោយ៖ EBC

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read