ប្រតិចារឹកសវនាការនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសវនាការលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ នៃសំណុំរឿង ០០៤/១ ថ្ងៃទី ១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧

Posted 11 ធ្នូ 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 25 ធ្នូ 2017
Download file
Text DocumentD308_3_1_19_1.1_KH.pdf
1.38 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D308/3/1/19/1.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ