សំណើសុំការបញ្ជាក់ថាបានចាត់វិធានការរដ្ឋបាលដែលចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីរក្សាសំណុំរឿង ០០៤/០២ ទុកក្នុងបណ្ណសារ

Posted 05 មីនា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 05 មីនា 2020
Download file
Text DocumentD359_27_KH.pdf
554.68 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D359/27
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ