រូបថតដែលបង្ហាញពីគ្រោងឆ្អឹងមនុស្សនៅតែត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងស្ថានភាពដើមនៅក្នុងមន្ទីរសន្ដិសុខក្រាំងតាចាន់

Posted 17 មិថុនា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 27 កក្កដា 2022
Download file
Text DocumentE3_8153_KH-EN-FR.PDF
1.17 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E3/8153
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង