ចម្លើយតបរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ទៅនឹងឯកសារ E305/7/1 “សេចក្តីណែនាំឲ្យសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទិននឹងការស្នើសុំវិធានការការពារ”

Posted 23 កក្កដា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE305_7_2_KH.pdf
1.07 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E305/7/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង