ការឆ្លើយតបរបស់អ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម ទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិលើសំណើសុំធ្វើចំណាត់ប្រភេទឯកសារឡើងវិញនៃចម្លើយតបរបស់អ្នកស្រីទៅនឹងដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរ

Posted 18 មិថុនា 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 18 មិថុនា 2018
Download file
Text DocumentD304_6_3_KH.pdf
760.58 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D304/6/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ