ការចុះបញ្ជីបណ្ដឹងសាទុក្ខ

Posted 19 ឧសភា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 ឧសភា 2020
Download file
Text DocumentE004_2.1_KH.PDF
420.4 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E004/2.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង