កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៏អក្សរ នៃកិច្ចដំណើការនីតិវិធី ជំនុំជម្រះក្ដី ”ឌុច” ( សវនាការលើអង្គសេចក្ដីលើកទី៦៨ )

Posted 30 ធ្នូ 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 30 ធ្នូ 2021
Download file
Text DocumentE1_72.1_TR001_20090901_Final_KH_Pub.pdf
1.21 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/72.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង