កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៤០)

Posted 05 ធ្នូ 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 05 ធ្នូ 2016
Download file
Text DocumentE1_459_KH.pdf
188.13 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E1/459
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document