កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃសវនាការបឋម មុនចាប់ផ្តើមសវនាការលើសំណុំរឿង០០២/០២ ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤

Posted 08 September 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE1_240_KH.PDF
297.41 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E1/240
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង