កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃសវនាការបឋម មុនចាប់ផ្តើមសវនាការលើសំណុំរឿង០០២/០២ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦

Posted 09 ធ្នូ 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE1_461_KH.pdf
256.77 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E1/461
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document