ប្រតិចារិក​សវនាការ​បឋម - ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ២០១១

Posted 07 កក្កដា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 14 កុម្ភៈ 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE1_4.1_TR002_20110627_Final_KH_Pub.pdf
1.71 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/4.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
ស្លាក