ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ – ១៨ តុលា ២០១៦

Posted 25 វិច្ឆិកា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 25 វិច្ឆិកា 2022
Download file
Text DocumentE1_485.1_TR002_20161018_Final_KH_Pub.pdf
2.05 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/485.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង