អនុ​ស្សារណៈ​របស់​អង្គជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដី​ពី​ "សេច​ក្ដី​សម្រេចលើ​សំណើ​របស់​សហ​ព្រះ​រាជអាជ្ញា​សុំ​សំណៅ​ថត​ចម្លង​នៃ​កំណត់​ហេតុ​របស់​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នៃ​គណៈ​កម្មាធិកាអចិន្ដ្រៃ​យ៍​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៧"

Posted 28 មីនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE327_4_3_KH.pdf
4.24 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E327/4/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document