អនុស្ស​រណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដី​ពី "ស្នើ​សុំ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​កំហុស​ដែល​អាច​មាន​របស់​មេ​ធាវី​១រូប​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​គណៈ​មេ​ធាវី​របស់​លោក/លោក​ស្រី -លោក​ Victor KOPPE"

Posted 13 September 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE378_3_KH.pdf
111.44 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E378/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document