អនុស្សារណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង ស្ដី​ពី​ " ការ​ដាក់​លេខ​សម្គាល់​ឯក​សារ​យោង E3 ចំពោះ​ឯក​សារ​ដែល​បាន​ទទួល​យក​ជា​ភស្ដុតាង​នៅ​ក្នុង​ឯក​សារ​ E390/2"

Posted 06 មិថុនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE390_2_1_KH.pdf
50.31 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E390/2/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document