អនុស្សារណៈរបស់​អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្ដីពី "​សិទ្ធិក្នុងការ​ទទួលបាន​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​ជា​សាធារណៈ​ និងសេចក្ដី​សន្និដ្ឋាន​បញ្ចប់​កិច្ច​ពិភាក្សា​ដេញ​ដោល​ក្នុងសំណុំរឿង​ ០០២/០២"

Posted 12 ឧសភា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 សីហា 2020
Download file
Text DocumentE319_35_14_KH.PDF
149.24 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E319/35/14
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង