អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងជូនចំពោះអង្គភាពបណ្ណសារ ស្តីពី ស្ថានភាពវត្ថុតាងរូបវ័ន្តដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Walter Heynowski បានប្រគល់ជូនអង្គជំនុំជម្រះ

Posted 16 ឧសភា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 ឧសភា 2019
Download file
Text DocumentE443_13_KH.PDF
399.04 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E443/13
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង