អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្ដីពី "​ការសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងវិធាន​ការ​ការពារ​សម្រាប់​សាក្សីប្រភេទ ក ឈ្មោះ ហែម មឿន (2-TCW -976)"

Posted 15 សីហា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 សីហា 2020
Download file
Text DocumentE319_35_16_KH.PDF
91.19 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E319/35/16
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង