អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្ដីពី៖ សេចក្ដីសម្រេចលើ សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំបង្កើតនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលយកឯកសារដែលមិនបានបកប្រែគ្រប់ភាសាទាំងអស់របស់ អវតក (ឯកសារ E223/2/6) និងចម្លើយតបរបស់សហមេធាវីនាំមុខនៅនឹងសេចក្ដីណែនាំរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំប

Posted 21 មិថុនា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE223_2_6_1_EN.PDF
123.2 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E223/2/6/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Parent Document