សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ជាមុន​អំពី​ការ​ចាត់តាំង​ភារកិច្ច​សួរ​ដេញដោល​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ចំនួន​៣រូប​ក្នុង​អំឡុង​សវនាការ​ជំនុំជម្រះ​ដំណាក់កាល​ដំបូង (ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១)

Posted 23 វិច្ឆិកា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 23 វិច្ឆិកា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE131_10_KH.pdf
106.15 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E131/10
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង