សេចក្ដីសម្រេចលើសំណើរបស់ នួន ជា សុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកុំផ្ដល់កំណត់ហេតុនៃការស្ដាប់ចម្លើយលើកមុន ទាក់ទងនឹងទួលពោធិជ្រៃ ដល់សាក្សីនៅមុនការផ្ដល់សក្ខីកម្ម (ឯកសារ E292/2)

Posted 03 កក្កដា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE292_2_1_KH.PDF
157.12 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E292/2/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words