សេចក្ដីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំការពិចារណាឡើងវិញចំពោះសេចក្ដីសម្រេចទាក់ទងនឹង ការទទួលយកសារទូរលេខតាមផ្លូវការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបរកបានថ្មីៗ (ឯកសារ E282/2/1) និងចម្លើយតបរបស់ ខៀវ សំផន (ឯកសារ E282/2/1/1)

Posted 02 សីហា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE282_2_1_2_KH.PDF
157.71 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E282/2/1/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Parent Document