សេចក្តីសម្រេចលើសំណើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តី នួន ជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តរបស់ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នៅពេលសួរដេញដោលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និង សាក្សី

Posted 15 តុលា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 តុលា 2015
Download file
Text DocumentE336_3_KH.pdf
644.34 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E336/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមេធាវីការពារក្ដី