សំណើរបស់​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិស្នើការ​បំភ្លឺអំពីសារអឡិចត្រូនិក របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូងចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ (អមដោយឧបសម្ព័ន្ធសាធារណៈ ក-ច)

Posted 13 កុម្ភៈ 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 11 ឧសភា 2022
Download file
Text DocumentE004_2_1.2.25_KH.PDF
1001.2 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E004/2/1.2.25
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា