ដីកាលើដីកាសម្រេចលើការដាក់បង្ហាញឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ពីខែ កក្កដា និងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥

Posted 22 September 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 18 វិច្ឆិកា 2020
Download file
Text DocumentD193_41_KH.PDF
1.86 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D193/41
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០៤/១សំណុំរឿង​ ០០៤សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត