អត្ថបទព័ត៌មាន

គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចររបស់គណៈប្រតិភូនេប៉ាល់

គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក

សិស្សានុសិស្សចំនួន៩០រូបមកពីវិទ្យាល័យចម្រើនផលអញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៩០រូប មកពីវិទ្យាល័យចម្រើនផល ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់របស់អង្គជ

និសិ្សតសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

ក្រុមនិស្សិតច្បាប់ចំនួន២២នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា (

អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សិស្សសាលា Lycée Français René Descartes

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ បានទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រ

អ.វ.ត.ក. ផលិតមាតិកាអប់រំស្តីអំពី «សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី»

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក

គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចររបស់គណៈប្រតិភូអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល g7+ នៃប្រទេសទីម័រខាងកើត

គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្

សិស្សានុសិស្សចំនួន៩០រូបមកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចាក់អង្រែ អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៩០រូប មកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចាក់អង្រែ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរប

និស្សិតជប៉ុនមួយក្រុមអញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមុខងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក.

និស្សិតជនជាតិជប៉ុនចំនួន ០៩រូប និងសាស្ដ្រាចារ្យមួយរូប មកពីសាកលវិទ្យាល័យឆូ នៃប្រទេសជប៉ុន អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមុខងារស

អ.វ.ត.ក. សហការរៀបចំការប្រកួតសវនាការប្រឌិត «ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌»

នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានសហការរៀបចំការប្រកួតជុំ

និស្សិតប្រមាណ២៥០នាក់ មកពីវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២៤ និស្សិតប្រមាណ ២៥០នាក់ មកពីវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា​រៀបចំឡើងដោយ អង្គជំនុំ​ជម្រះវិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលា​ការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.)​។

Pagination