លោក​ស្រី​ SU​ZA​NA​ TO​MAN​O​VIĆ​ ត្រូវ​បាន​ចាត់​តាំង​ជា​មេធាវី​ការ​ពារ​ក្តី​ ដើម្បី​តំណាង​ជន​សង្ស័យ​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០៤​

អង្គភាពគាំពារការការពារក្តីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) បានចាត់តាំងលោកស្រី Suzana Tomanović ជាសហមេធាវីអន្តរជាតិ ដើម្បីតំណាងជនសង្ស័យម្នាក់មានឈ្មោះក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី ដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់ជូនការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩។ ដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី គឺជាផ្នែកមួយនៃសំណុំរឿង ០០៤។     អត្តសញ្ញាណនៃជនសង្ស័យណាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី នៅតែរក្សាការសម្ងាត់ដដែល។

លោកស្រី Suzana Tomanović គឺជាមេធាវីមកពីប្រទេសប៊ូស្នៀ Herzegovina (ហៅកាត់ថា “BiH” ហើយមានអាជ្ញាប័ណ្ណអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈច្បាប់នៅចំពោះមុខតុលាការទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះ។ គាត់បានទទួល ការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកច្បាប់នៅអតីតយូហ្គូស្លាវី ហើយមានបទពិសោធន៍ជាមេធាវីជាង ២៧ ឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្ននេះ គាត់រស់នៅប្រទេស BiH ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានការិយាល័យធ្វើការនៅទីក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូល្លង់ ដោយនៅ ទីនោះ គាត់បាននិងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងរឿងក្តីផ្សេងៗ ចំពោះមុខសាលាក្តីព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតយូហ្គូស្លាវី ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០១ មក។ ដោយត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកជំនាញការពារក្តីព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ លោកស្រី Suzana Tomanović ធ្លាប់បានទទួលការងារជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកអ្នកជំនាញនៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីអៀង សារី នៅ អ.វ.ត.ក នៅក្នុងរយៈពេលផ្សេងៗពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់ឆ្នាំ ២០១៣។ គាត់ក៏មានគុណវុឌ្ឍិអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈច្បាប់នៅចំពោះមុខស្ថាប័នតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិផ្សេងៗ រួមមាន តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ជាដើម ហើយបានក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤។

លោកស្រី Suzana Tomanović  នឹងធ្វើការងារជាមួយលោក សូ មូស្សេន្នី ដែលត្រូវបានតែងតាំងនៅខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ជាសហមេធាវីជាតិ ដើម្បីតំណាងជនសង្ស័យដូចគ្នា។ ការចាត់តាំងទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាបឋម លក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន ដោយរង់ចាំការសម្រេចលើការអះអាងអំពីភាពក្រីក្ររបស់ជនសង្ស័យ។ មុននឹងធ្វើការចាត់តាំងទាំងនេះ អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី បានពិចារណាដោយផ្អែកលើការចង់បានរបស់ជនសង្ស័យ និងរាល់ការលះបង់សិទ្ធិទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ ។