ការ​ប្រកាស​សាល​ក្រម​ក្នុង​សំណុំ​រឿ​ង ​០០២​/០១ ​ប្រឆាំង​នឹង​ នួន ​ជា ​និង​ ខៀវ​ សំផន ​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០១៤​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានប្រកាសថា សាលក្រមនៃសំណុំរឿង០០២/០១ ពាក់ព័ន្ធនឹង នួន ជា និងខៀវ សំផន នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង ០៩:០០ ព្រឹក នៅក្នុងសាលសវនាការធំនៃ អ.វ.ត.ក។ ប្រសិនបើរកឃើញថា មានពិរុទ្ធភាព   នោះសេចក្តីសម្រេចអំពីការផ្តន្ទាទោស និងអំពីការទាមទារសំណងរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក៏នឹងត្រូវប្រកាសនៅក្នុងពេលនោះដែរ។

ជនជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១ រួមមាននួន ជា អតីតអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា និង ខៀវ សំផន អតីតប្រមុខរដ្ឋនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ សវនាការលើសំណុំ
រឿងនេះបានចាប់ផ្តើមនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ និង បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣។ បទចោទប្រកាន់នានាក្នុងសំណុំ
រឿង០០២/០១ នេះ ផ្តោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីភ្នំពេញ នៅខែ មេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ និង ការផ្លាស់ទីលំ
នៅប្រជាជនចេញពីតំបន់ផ្សេងៗទៀត ក្នុងដំណាក់កាលក្រោយទៀត (ដំណាក់កាលទី១ និង ដំណាក់កាលទី២) និង ការសម្លាប់ទាហាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ នៅទួល
ពោធិ៍ជ្រៃ ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏បានស្តាប់ភស្តុតាងអំពីប្រវត្តិសាវតារ ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ព្រមទាំងតួនាទីរបស់ជនជាប់
ចោទនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះ និង ស្តាប់ភស្តុតាងទាក់ទិននឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាល និង រចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនង នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ។ ភស្តុតាងទាំងនេះ
ក៏នឹងក្លាយជា មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការជំនុំជម្រះក្តីបន្ទាប់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីរនេះ នៅក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ ដែលរំពឹងថា អាចនឹងចាប់ផ្តើម
នៅចុងឆ្នាំ២០១៤នេះ។

បញ្ហានានាទាក់ទងនឹងការចូលយកព័ត៌មាន សូមទាក់ទងជាមួយមន្ត្រីនាំពាក្យដែលមានរាយនាមដូច ខាងក្រោមនេះ ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ៈ pas@eccc.gov.kh។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចូលយកព័ត៌មាន  និង ការចូលរួមរបស់សាធារណជន ក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនេះ នឹងផ្តល់ជូននៅសប្តាហ៍ទីមួយនៃខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤។