ជន​ជាប់​ចោទ ​អៀង ​ធីរិទ្ធ ​បាន​ទទួល​មរណ​ភាព​

   អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានទទួលព័ត៌មានពីអាណាព្យាបាលតាមផ្លូវច្បាប់ថា ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ បានទទួលមរណភាព កាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ ១០:៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ នៅខេត្តប៉ែលិន ប្រទេសកម្ពុជា។

លោកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ កើតនៅថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៣២ ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចនៅអំឡុងពេលពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០ លោកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវបានចោទប្រកាន់ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ លើបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្ស ជាតិ និងការរំលោភបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវ ឆ្នាំ១៩៤៩។ នីតិវិធីប្រឆាំងនឹងជន ជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ នៅតែត្រូវបន្តក្នុងឆ្នាំ ២០១២ បន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានរកឃើញថា មិនមានសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការចូលរួមសវនាការ ដោយសារតែការវិវឌ្ឍនៃជំងឺវង្វេងវង្វាន់បាត់ការចងចាំ ហើយគាត់ត្រូវបានដោះលែង ដោយស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការ។ លោកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួត
ពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរហូតដល់គាត់ស្លាប់។