លោក អេនឌ្រូ ខេលី

Photo

លោក អេនឌ្រូ ខេលី (អង់គ្លេស) ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​សហព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ​នៅថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩។ មុននឹង​ចូលមក​បំពេញ​តួនាទីនេះ លោក ខេលី គឺជា​មេធាវី​ឯកជន​ការពារក្តីឲ្យ ឆាល ថៃល័រ នៅ​តុលាការ​ពិសេស​សម្រាប់​ប្រទេស​សៀរ៉ាឡេអូន និង​ការពារក្តី​ឲ្យ អ៊ីវ៉ាន សឺម៉ាក នៅតុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ប្រទេស​យូហ្គោស្លាវី។ ពីឆ្នាំ ២០០៥-២០០៧ លោកគឺជា​រដ្ឋអាជ្ញា​ជាន់ខ្ពស់​នៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ និងទទួលបន្ទុករឿងកី្តដាហ្វួទី១ ប្រឆាំងនឹង អាម៉េដ ហារុម និង អាលី គូស្សាអ៊ីប។ ចន្លោះឆ្នាំ ២០០១-២០០៥ លោកគឺជា​រដ្ឋអាជ្ញា​ជាន់ខ្ពស់​នៅ​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ប្រទេស​យូហ្គោស្លាវី ទទួលខុសត្រូវ​បន្ត​ការស៊ើបអង្កេត​លើ​មេបញ្ជាការ រ៉ាត់កូ ម្ល៉ាវីក និង​ដឹកនាំ​ក្រុមរាជអាជ្ញាទី១ ប្រឆាំងនឹង​សមាជិក​កងទាហាន​រំដោះជាតិ​កូសូវ៉ូ។ មុននេះទៀត លោកគឺជា​រដ្ឋអាជ្ញា​នៅ​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ប្រទេស​យូហ្គោស្លាវី ចន្លោះឆ្នាំ ១៩៩៥-២០០១។ បន្ទាប់មក លោកបាន​ក្លាយជា​បុគ្គលិក​នៅ​តុលាការ​​ព្រហ្មទណ្ឌ​​អន្តរជាតិ​​សម្រាប់​ប្រទេស​យូហ្គោស្លាវី​នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ និង​បាន​ចេញមុខ​ជា​រដ្ឋអាជ្ញា​នៅក្នុង​រឿងក្តី​ចំនួនប្រាំ​ក្នុង​រយៈពេល​៦ឆ្នាំ ក្នុងនោះ​រួមមាន​សំណុំរឿង​ទី១អំពី​ហេតុការណ៍​ដែល​កើតឡើង​នៅ សេប្រេនីកា នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៥។ លោកបាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​បរិញ្ញាប័ត្រ​និង​អនុបណ្ឌិតច្បាប់​ពីសាកល​វិទ្យាល័យឡុងដ៍ ហើយ​លោកក៏ជា​មន្រ្តីជំនាញ​មួយរូប​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ពី​រាជបណ្ឌិតសភា​យោធា សាន់ហឺស។