ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីជនរងគ្រោះ អ.វ.ត.ក

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ (អ...ក) សូមអញ្ជើញឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា ចុះឈ្មោះចូលរួម សិក្ខាសាលាស្តីពីជនរងគ្រោះ អ...ជាលើកដំបូង ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។ សិក្ខាសាលានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចំនួន ៣ ថ្ងៃ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងមានគោលបំណងនាំជនរងគ្រោះ ដៃគូពាក់ព័ន្ធ និងភាគីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់មកជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមនានាដែលអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាណត្តិមុខងារសេសសល់របស់ អ...ក។

.វ.ត.ក​ សូមស្វាគមន៍អ្នកចូលរួម និងអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលអាចដាក់ពាក្យ​តាមរយៈទម្រង់បែបបទនេះ ឬ ដោយ​ស្កែន QR code ខាងក្រោម។

eccc

កម្មវិធីពេញលេញ និងលិខិតអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា នឹងចេញជូននៅចុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ សូមមេត្តាទាក់ទង លោក Daniel MATTES ជាអ្នកសម្របសម្រួល តាមរយៈ ​mattes.daniel@eccc.gov.kh 

សាវតារ៖ នៅថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២១ ការិយាល័យរដ្ឋបាលបានចាត់តាំងចៅក្រម យូ ឧត្តារ៉ា និងចៅក្រម Claudia Fenz ជាសហចៅក្រម​របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធភាព​នៃវិធាន​ការនានាដែល​សមស្រប និងប្រកបដោយអត្ថន័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហម ស្របតាមអាណត្តិការងារសេសសល់របស់ អ...ក។ នៅថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ បន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវចំហមួយស្នើឲ្យមានការចូលរួមជាគំនិតមក សហចៅក្រម​របាយការណ៍បានដាក់ជូនរបាយការណ៍របស់ខ្លួន ដែលមួយផ្នែកបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនានា។ របាយការណ៍ខាងលើនឹងអាចរកមើលបាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ អ...ក មុនពេលធ្វើសិក្ខាសាលាស្តីពីជនរងគ្រោះ។

Most read