ការអំពាវនាវឱ្យមានការចូលរួមចំណែកជាគំនិត មុខងារដែលនៅសេសសល់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ពាក់ព័ន្ធជនរងគ្រោះ

សេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង​បន្ថែមទៅនឹង​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​រវាង​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ និង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បាន​ប្រ​មើល​មើល​អំពី​រយៈ​ពេល​បីឆ្នាំ​​ដំបូង ចាប់​គិត​ពី​ពេល​បញ្ចប់​កិច្ច​ដំណើការ​នីតិវិធី​តាម​ផ្លូវ​តុលាការ (រួម​ទាំង​​បណ្តឹង​សាទុក្ខ) ដែល​ អ.វ.ត.ក. ត្រូវ​បន្ត​អនុវត្ត​មុខងារ​ដែល​នៅសេសសល់ជា​ច្រើន (សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​​មើល៖ សេចក្តី​សម្រេចរបស់​មហាសន្និបាត​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ A/RES/75/257B ចុះ​ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១[1] ដែល​បានអនុម័ត​យល់​ព្រម​លើកិច្ចព្រមព្រៀង​បន្ថែមទៅនឹងកិច្ច​ព្រម​ព្រៀងស្តីពី​ការរៀបចំក្នុងពេល​អន្តរកាល និង​​ការ​បញ្ចប់​ការងារ​របស់អង្គជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ និងរបាយ​ការណ៍​របស់​អគ្គលេខាធិការ A/75/809)[2]

គម្រោងបញ្ចប់​ផែនការ​បច្ចុប្បន្ន គ្រោងសម្រាប់​ការ​បិទបញ្ចប់​សកម្មភាព​តុលាការ នៅ​ក្រោយ​ត្រីមាស​ទីបួន ឆ្នាំ​​ ២០២២។

យើង ចៅក្រម យូ ឧត្តរ៉ា និង​ចៅក្រម​ Claudia FENZ ត្រូវ​បាន​ចាត់​តាំងដោយ​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល ​ជា​ចៅ​ក្រម​​របាយការណ៍ សម្រាប់​មុខងារ​ដែល​នៅ​សេសសល់ពាក់​ព័ន្ធ​នឹងជន​រង​គ្រោះ។ មាន​សំណើ​ឱ្យយើង​ផ្តល់របាយការណ៍​ប្រឹក្សា​រួមយ៉ាង​យូរ​បំផុត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១ ដើម្បី​​រៀប​ចំ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ឱ្យបានទាន់​ពេល​វេលាសម្រាប់​ដំណាក់​កាល​នៅសេសសល់។

អាណត្តិការងារ​ជា​រួម​សម្រាប់​គោល​បំណង​នៃ​របាយការណ៍​នេះ គឺ​ការ​ផ្តល់​នូវ “ការ​ពន្យល់ និង​អនុសាសន៍អំពី​​លទ្ធភាព​អនុវត្ត​ដែល​សមស្រប និង​ប្រកប​ដោយ​អត្ថន័យ សម្រាប់​ជន​រងគ្រោះដែល​ស្ថិត​ក្រោម​យុត្តាធិការ​របស់អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​​វិសាមញ្ញ”។

ជាផ្នែក​នៃ​អាណត្តិការងាររបស់​យើង និង​ដើម្បី​ជា​ប្រយោជន៍​ក្នុងការ​ប្រមូលគំនិត​ផ្សេង​ៗគ្នា​យ៉ាង​ទូលំទូលាយតាម​​ដែលអាច​ធ្វើ​ទៅបាននោះ យើង​សូម​អញ្ជើញ​អ្នក​​ពាក់​ព័ន្ធជា​មួយ អ.វ.ត.ក.ទាំង​អស់​ ដាក់​ជូន​ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​នូវ​គំនិត​សម្រាប់​ការ​ផ្តួច​ផ្តើម​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹងជន​រង​គ្រោះ ដែល អ.វ.ត.ក. ​អាច​អនុវត្ត​បាន​តាម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​មាត្រា ២ ​នៃ​សេចក្តី​ព្រាង​កិច្ចព្រមព្រៀបន្ថែម។ ទោះបី​ជា ​យើង​ចង់​រៀបចំ​សិក្ខា​សាលា​ ដែល​​មានការ​ចូល​រួម​ដោយ​ផ្ទាល់ និងការ​ចែក​រំលែក​គំនិត​ទៅវិញ​ទៅមក​ក្តី ប៉ុន្តែ​ជាអកុសលស្ថាន​ភាព​ជំងឺឆ្លងកូវីត១៩ដែល​កំពុង​រាតត្បាត មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​សកម្មភាព​បែប​នេះ​បាន​ឡើយ នៅពេល​នេះ។

ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​គួររួម​មាន៖ ទម្រង់​រួម​ទូលាយ (មិន​លើស​ពីពីរ (២) ទំព័រជា​ភាសាអង់គ្លេស និង/ឬ បី
ទំ​ព័រ​​​ជា​ភាសាខ្មែរ) ដោយ​ពន្យល់​ថា តើគំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ដែល​ស្នើ​ឡើងមាន​អត្ថន័យ និង​ជា​ជំនួយ​រយៈពេល​វែង​ដោយ​របៀប​ណាចំពោះ​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ជន​រង​គ្រោះ​នៃ​របបខ្មែរក្រហម និង​សាធារណជន​ទូទៅ។ ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​គួរ​សង្ខេប​លក្ខណៈពិសេស​ជា​គន្លឹះនៃ​គម្រោងស្នើសុំ ដែល​រួម​មានមូលហេតុ ក្រុម​គោល​ដៅ និង​ពេល​វេលា​ប្រហាក់​ប្រហែល។ ផែនការ​អនុវត្ត​លម្អិត ឬ​គម្រោង​ថវិកា​ស្នើ​ឡើង គឺ​មិនចាំបាច់​ឡើយ​នៅ​ដំណាក់​កាល​នេះ។

ពាក្យ“គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម” គឺមិនមែនមាន​ន័យកម្រិត​កំណត់ទៅ​លើ​ទម្រង់​និង​ខ្លឹមសារ​នៃ​សំណើ​សុំ​ណាមួយ​ឡើយ​។

ពាក្យ “ជន​រង​គ្រោះ” គួរ​បកស្រាយ​ក្នុង​ន័យ​ទូលាយ ហើយ​មិន​កម្រិត​កំណត់​ត្រឹម​តែ​អ្នកដែល​បាន​ចូល​រួម​នៅក្នុង​កិច្ច​ដំណើការនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់នៅ​ចំពោះ​មុខ អ.វ.ត.ក. ឡើយ។

ក្នុង​ចំណោម​កត្តា​នានា ដែល​អ្នក​ចូល​រួមចំណែក​អាច​គិត​ពិចារណា​បានគឺរួម​មាន៖

  • វិសាល​ភាព​នៃ​ហេតុ​ការណ៍ និង​លក្ខណៈ​នៃ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត ដែល​ប៉ះពាល់​ទៅលើ​ប្រជាជន​ភាគច្រើននៅ​ពេល​នោះ ហើយ​ដែល​ផល​វិបាល​នៃ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​នោះ នៅ​បន្តមាន​ក្នុង​អារម្មណ៍​របស់ពួកគាត់​មក​ទល់​ បច្ចុប្បន្ន។
  • ការ​ពិត​ដែល​ថា​ជាង​ពាក់​កណ្តាល​នៃ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន គឺ​កើត​ក្រោយ​ហេតុ​ការណ៍ទាំង​នោះ។
  • អត្ថិភាពនៃ​គម្រោង​ដែល​អាច​បង្កើត​ឡើង រួម​ទាំង​គម្រោង​ដែល​បាន​អនុវត្ត​រួច​ហើយថា​ជា​ការ​ផ្តល់​សំណង និង​វិធាន​ការ​ក្រៅ​ផ្លូវ​តុលាការ[3]
  • រយៈ​ពេល​ដំបូងសម្រាប់​មុខងារ​ដែល​នៅសេសសល់ គឺ​ប្រមើល​ទុក​ថា​មាន​រយៈ​ពេល​បីឆ្នាំ។

ក្រុម​គោល​ដៅ​នៃ​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម រួម​មាន ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​កម្រិត​ត្រឹម​តែជន​រង​គ្រោះផ្ទាល់ និង​កូន​ចៅ​របស់​ពួក​គេ គ្រូបង្រៀន សិស្ស និស្សិតជំនាញផ្សេង​ៗគ្នា ទាំង​ជាតិ ​និង​អន្តរជាតិ សាធារណជន​ទូទៅ និង​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

        សំណើ​សុំ​គួរ​ដាក់​ជូន​ជា​ភាសាអង់គ្លេស ឬភាសាខ្មែរ យ៉ាង​យូរបំផុត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ ផ្ញើរ​ជូន​ទៅលោក សឹម សុរិយ៉ា (sorya.sim@un.org) និង​លោក កែវ សុទ្ធិ (keo.sothie@eccc.gov.kh)

សូម​ធ្វើការ​ចែក​ចាយ​ដោយ​សេរី និង​ដោយ​ទូលំទូលាយទៅក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ពាក់​ព័ន្ធ​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍ នៅក្នុង​​ក្រុមបណ្តាញ​របស់លោក/លោកស្រី។

កំណត់​សម្គាល់

គំនិត​ដែល​បាន​ប្រមូល​ផ្តុំ ​ជា​ផ្នែក​នៃដំណើការ​ស្វែង​យល់​ក្រៅផ្លូវ​ការ​នេះ នឹង​ត្រូវ​បាន​ពិចារណា ហើយ​ដាក់​បង្ហាញ​​នៅក្នុង​របាយការណ៍​របស់​យើង រួម​ជាមួយ​ទស្សនៈ និងការ​ផ្តល់​អនុសាសន៍​របស់​យើង ជូន​ទៅ​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល។ អាចមានលទ្ធភាពដែល​ថា គំនិត​ទាំង​នោះនឹងត្រូវ​ពង្រីក​បន្ថែម កែសម្រួល ឬបញ្ចូល​គ្នា ដែល​ដូច្នេះ​ហើយ​គឺ​អាចខុស​ពីការ​រំពឹងទុក​របស់​ម្ចាស់​គំនិតផ្តួច​ផ្តើមណាមួយប្រសិនបើយកមក​អនុវត្ត។ ការត្រួតពិនិត្យ ​និង​សេចក្តីសម្រេច​​ស្ថាពរលើ​ការ​អនុវត្ត​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ណាមួយ គឺ​ស្ថិត​លើ​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល។

អ្នក​ចូល​រួម​ចំណែក នឹង​ទទួល​បានការ​លើកសរសើរនៅក្នុង​របាយការណ៍​របស់​យើងជូន​ទៅការិយាល័យ​រដ្ឋបាល ដែល​យើង​នឹង​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​មានការ​បោះពុម្ពផ្សាយ។

មិនមានការ​ទូទាត់​ជា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឡើយ សម្រាប់​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​នេះ។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ឬចម្ងល់​ សូម​ទាក់​ទង៖

លោក សឹម សុរិយ៉ា (sorya.sim@un.org)

​លោក កែវ សុទ្ធិ (keo.sothie@eccc.gov.kh)

 

[1] https://digitallibrary.un.org/record/3931979?ln=en

[2] https://undocs.org/A/75/809

[3] សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ​សូម​មើល​ទំព័រខាងក្រោម

  1. បញ្ជី​សំណង និង​វិធានការ​ក្រៅផ្លូវ​តុលាការ​នៅ អ.វ.ត.ក.
  2. បញ្ជីឯកសារ​យោង

Most read